Khandesh College Education Society's
Moolji Jaitha College

"An Autonomous College Affiliated to K.B.C. North Maharashtra University, Jalgaon."
NAAC Re-Accrediated Grade "A+" CGPA 3.15 (3rd Cycle) | UGC Honoured "College of Excellence" |
"Star College" by Ministry of Science and Technology

 

Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

 Home >> Committees

 

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 साठी गठीत करण्यात आलेल्या विवीध समित्या

 
 

     परिक्षा समिती
     नियतकालिक समिती
     नियोजन मंडळ
     वादविवाद मंडळ
     साहित्य मंडळ
     कला व सांस्कृतिक मंडळ
     मागासवर्गीय सहाय्यक व शिष्यवृत्ती सल्लागार समिती
     कमवा व शिका योजना
     विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती
     प्रसिद्धी समिती
     व्यवसाय मार्गदर्शन समिती
     प्लेसमेंट सेल
     उजळणी वर्ग (Remedial Coaching)
     स्पर्धा परिक्षा समिती
     दक्षता समिती
     सामान्यज्ञान मार्गदर्शन
     स्टाफ अकॅडमी
     ग्रंथालय समिती
     गुणवत्ता मंडळ / ISO
     पर्यावरण समिती
     जिमखाना समिती
     स्नेहसंमेलन समिती
     अविष्कार
     डिजीटल कॅालेज समन्वय समिती
     पुस्तक पेढी
     महिला अत्याचार प्रबंधक समिती
     युवती सभा
     ऑर्डनन्स -181 समिती
     संशोधन समिती
     आंतरविद्याशाखीय संशोधन समिती
     बडींग रिसर्च समिती
     विद्यार्थी निवडणूक समिती
     प्रवेश प्रक्रिया समिती

 


Skip Navigation Links
         
© KCES’s Moolji Jaitha College, Jalgaon - 2017
Designed and Developed by - Smart Computer (India) Pvt. Ltd., Pune.